ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wat is een aanbesteding?

Overheden hebben elk jaar veel opdrachten die moeten worden uitgevoerd. Van het aanleggen van wegen in een gemeente tot het plaatsen van koffieautomaten in een kantine van een ministerie en van het onderhoud van een winkelstraat tot het verzorgen van dienstreizen: wanneer de waarde van de opdracht de nationale drempelwaarde overschrijdt, dan moet deze in de markt gezet worden in de vorm van een aanbesteding.

Aanbestedingsleidraad

Na het uitschrijven van een aanbestedingsleidraad, worden marktpartijen uitgenodigd om zich in te schrijven op deze aanbesteding, zodat er gekeken kan worden welke partij het best voorziet in de behoeften van de opdrachtgever.
In de aanbestedingsleidraad staat duidelijk aangegeven welke voorwaarden, eisen en uitsluitingsgronden verbonden zitten aan een inschrijving. Mogelijke voorwaarden zijn een bepaalde omzet, ervaring met vergelijkbare opdrachten, financiële draagkracht, omvang van het bedrijf of de beschikking over bepaalde apparatuur of middelen.

Aanbestedingsleidraad BPKV/EMVI

Wanneer bedrijven aan deze eisen voldoen, kunnen ze zich inschrijven op de aanbesteding. Vervolgens geschiedt de gunning (het toewijzen van de aanbestedingsopdracht aan een partij op basis van de laagste prijs óf de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV), ook wel EMVI -economisch meest voordelige inschrijving- genoemd).

In een aanbesteding op basis van BPKV worden naast de prijs ook andere criteria meegenomen, zoals de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten, de leveringstermijn, duurzaamheid, snelheid, innovatie of het voldoen aan extra veiligheids- of milieueisen.

Beoordeling

In een aanbesteding op basis van BPKV staat in de leidraad beschreven hoe de inschrijvers worden beoordeeld. Dit kan bijvoorbeeld 70% op de kwaliteit van het plan op basis van de criteria van de opdrachtgever en 30% op de prijs van de offerte zijn.

Wil jij ook jouw volgende aanbesteding winnen? Wij helpen je graag met onze expertise. Zie hier hoe we samen met jou je concurrent verslaan.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.