ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wat is SROI?

Definitie SROI:“Social Return On Investment (SROI) is het meten van de sociale maatschappelijke waarde voortvloeiend uit een investering. Bedrijven kunnen bij een aanbesteding een SROI-verplichting hebben. Deze verplichting bestaat uit een minimale investering van 5% in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”.Dit zijn de normen voor een SROI-verplichting:

  • Bij Europese aanbestedingen van diensten en/of leveringen boven € 200.000 (5%).
  • Bij meervoudig onderhandse- en Nationale aanbestedingen voor werken vanaf € 500.000 en voor Europese aanbestedingen van werken (2%).

Voorbeeld:

Stel de gemeente Eindhoven heeft een SROI-verplichting voor aanbestedingen boven de €200.000,- euro. De gemeente werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt. Om dit te bereiken wil de gemeente 100.000 banen realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente verplicht daarom bedrijven via SROI bij aanbestedingen voor minimaal 5% van het bedrag werkplekken te creëren voor deze doelgroep. In dat geval neemt de gemeente dit op in het Programma van Eisen.

Na de gunning van de opdracht wordt de SROI in overleg met de gemeente Eindhoven omgezet in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken moeten behaald worden gedurende de gehele opdracht. Als de verplichtingen niet worden nagekomen, volgt inhouding op de opdrachtwaarde en kan een boete worden opgelegd van 50% van het SROI-bedrag.

Ook winnen?

Wil je jouw EMVI-plan of bidbook nóg beter maken? Uiteraard helpen wij je graag.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.