ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wat is SMART?

Definitie SMART:

“SMART is een methode om doelstellingen overtuigend te formuleren. Met SMART geef je aan welke resultaten wanneer bereikt moeten worden. Wanneer doelen concreet zijn geformuleerd, is de kans op slagen groter. SMART is een afkorting van Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.”

  • Is de doelstelling eenduidig? Aangeven wat bereikt moet worden.
  • Onder welke voorwaarden is het doel bereikt? Meetbaarheid is aanwijsbaar binnen de doelstelling.
  • Zijn de doelstellingen acceptabel voor de betrokkenen? Iedereen moet het doel willen bereiken.
  • Is het doel haalbaar? Doelstellingen moeten realistisch zijn.
  • Wanneer moet het doel bereikt zijn? Doelstellingen moeten binnen een bepaalde tijd gerealiseerd zijn.

 

Voorbeeld SMART

Een horecaondernemer wil graag een café verbouwen naar een nieuw huiskamerconcept:

  • Specifiek. Wat voor huiskamer moet het worden? Waar moet deze huiskamer komen?
  • Meetbaar. Hoe maak je meetbaar hoe en wanneer de huiskamer is gerealiseerd?
  • Acceptabel. Is er voor deze verandering draagvlak onder het personeel? Is het wat de klanten willen?
  • Realistisch. Is het doel haalbaar voor de locatie en omvang van het café? Is de huidige situatie aan te passen?
  • Tijdgebonden. Wanneer moet de huiskamer klaar zijn? Wat is de deadline?
 

Bij een EMVI-plan moeten beloften vooral meetbaar (M) en tijdsgebonden (T) zijn. Anders is het makkelijk om met de beloften te breken. Een opdrachtgever gaat dan niet snel instemmen met je plan en geeft je weinig punten. Werk dus je plan SMART uit.

Ook winnen?

Wil je jouw EMVI-plan of bidbook nóg beter maken? Uiteraard helpen wij je graag. Neem hier contact met ons op.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.