ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wat is een Gedragsverklaring Aanbesteden?

Een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) is een verklaring dat er geen bezwaren zijn dat een ondernemer inschrijft op een aanbesteding. Een aanbestedende dienst kan bij een (Europese) overheidsopdracht een GVA vragen. Een GVA is geen verplichting volgens de Aanbestedingswet 2012. Met een GVA toont een ondernemer aan dat de bij de aanbesteding geldende uitsluitingsgronden, die betrekking hebben op onherroepelijke veroordelingen of beschikkingen wegens overtreding van de mededingingsregels, op hem niet van toepassing zijn. Een GVA is 2 jaar geldig.

Wie vraagt de GVA aan?

De GVA moet worden aangevraagd door een vertegenwoordiger van het bedrijf dat inschrijft op de aanbesteding. Die vertegenwoordiger vraagt bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid de GVA aan. Dit werkt volgens hetzelfde principe als dat men soms een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvraagt bij de overheid.

Hoe lang is de beslistermijn?

Als de aanvrager een natuurlijk persoon is, dan is de beslistermijn 4 weken. Als de aanvrager een rechtspersoon is, dan bedraagt die termijn 8 weken. Indien na onderzoek blijkt dat er relevante gegevens zijn, die eerst beoordeeld moeten worden door screeningsautoriteit Justis, dan wordt de beslistermijn met 4 of 8 weken verlengd.

Contact.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Voorkom dat jouw opdrachtgever voor je concurrent kiest. Wij helpen je met een winnende inschrijving.

Bel 085 – 876 8692 of vul het onderstaand formulier in.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.