ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wat is een plan van aanpak?

Je hebt een aanbesteding op het oog, bijvoorbeeld via Tenderned of Negometrix. De opdrachtgever vraagt hierbij onder andere om een plan van aanpak (BPKV of EMVI). Dit is een document waarin je als inschrijver omschrijft hoe jouw werkwijze verloopt én waarom deze de beste is voor de opdracht. Het is dus niet alleen een beschrijvend, maar ook een overtuigend document. Je wil onderscheidend zijn van de concurrenten.

Gunningscriteria: de kapstok voor een plan van aanpak

De opdrachtgever heeft een leidraad opgesteld. In die leidraad staan gunningscriteria. Deze vormen de structuur voor het plan: het is belangrijk om op alle criteria in te gaan, want dit zijn de onderwerpen waar de opdrachtgever de meeste waarde aan hecht en/of de meeste zorgen over heeft. In het plan beschrijf je dus per criterium hoe jullie daar invulling aan geven.

De invulling: laat zien dat je het project begrijpt

Belangrijk is om het plan van aanpak projectspecifiek te maken, zodat het voor de opdrachtgever ook écht duidelijk is wat jullie meerwaarde tijdens het werk zal zijn. Hiervoor is het belangrijk het project en de gunningscriteria goed te begrijpen. Wat weten jullie van de opdrachtgever? Waarom vragen ze juist om deze criteria? Welke risico’s kent het project?

Veel voorkomende criteria zijn omgevingsmanagement, planning, duurzaamheid, samenwerking en risicobeheersing (bijvoorbeeld volgens RISMAN). Bij de invulling hiervan is het dus belangrijk om de maatregelen dicht bij het project te houden. Welke duurzaamheidsmaatregelen treffen jullie voor dit project? Hoe vullen jullie de samenwerking met specifiek deze opdrachtgever in? Als het mogelijk is, kan je bijvoorbeeld op locatiebezoek gaan om de (uitvoerings)risico’s te inventariseren en de omgeving te scannen. Je doet dan bijvoorbeeld een stakeholdersanalyse.

SMART: concrete beloften

In het plan van aanpak doe je beloften. De opdrachtgever wil natuurlijk dat je deze beloften daadwerkelijk nakomt. Daarom moeten ze SMART omschreven zijn. Vaak is dit een vereiste in de leidraad, maar ook als de opdrachtgever het niet vraagt, is het belangrijk om SMART te schrijven. Het maakt je aanpak namelijk concreet. Met een Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden plan is voor de opdrachtgever duidelijk wat hij aan jou heeft. Er is dan geen speld tussen te krijgen en je hebt een overtuigend verhaal.

Ook winnen?

Ons enthousiaste team helpt je graag. We zoeken uit wat de opdrachtgever precies zoekt en formuleren een SMART aanpak. Samen gaan we voor de winst!

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.