ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wat zijn referenties?

Opdrachtgevers hechten veel waarde aan referenties, omdat die bewijzen dat een onderneming geschikt is voor de opdracht. In aanbestedingen is het daarom gebruikelijk dat er om aantoonbare geschiktheid in de vorm van referenties gevraagd wordt. Dit zijn opdrachten voor soortgelijke klanten, die compleet moeten worden aangeleverd. De geschiktheidseisen hebben betrekking tot de financiële en economische draagkracht en technische en  beroepsbekwaamheid.

De opdrachtgever stelt bijvoorbeeld de eis dat de inschrijver in een bepaalde periode voorafgaande aan de startdatum van de aanbesteding vergelijkbare werkzaamheden heeft uitgevoerd voor een voorgeschreven aantal opdrachtgevers. De inschrijver moet deze projecten naar tevredenheid hebben uitgevoerd.

Regels rondom referenties

Er zijn een aantal regels voor de aanbestedende dienst bij het vragen naar referenties:
  • Volgens het proportionaliteitsbeginsel moeten projectreferenties in verhouding staan tot de omvang van de opdracht van de betreffende aanbesteding.
  • Referenties mogen alleen gevraagd worden als deze betrekking hebben op de kerncompetenties van de opdracht. Kerncompetenties zijn competenties die essentieel zijn om de opdracht uit te voeren.
  • Om grote bedrijven niet te bevoordelen mag de aanbestedende dienst niet in één referentieproject meerdere kerncompetenties eisen.
  • De inschrijver mag wel met één referentieproject meerdere kerncompetenties aantonen.

Andere geschiktheidseisen

Om de geschiktheid en bekwaamheid te toetsen mag de aanbestedende dienst, naast het vragen naar eerder uitgevoerde projecten, ook om andere soorten bewijs vragen. Voorbeelden hiervan zijn personeelsoverzichten, opleidingsniveaus, beroepskwalificaties, monsters, foto’s, maatregelen over milieubeheer en technische uitrustingen.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.