ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wat is een inschrijving?

Een marktpartij kan op twee verschillende manieren in aanmerking komen voor het doen van een aanbesteding: via een openbare en een niet-openbare aanbestedingsprocedure. Bij een openbare aanbestedingsprocedure kan de marktpartij direct overgaan tot het doen van een inschrijving, bij een niet-openbare aanbestedingsprocedure gaat er een selectieperiode aan vooraf en is de mogelijkheid om in te schrijven afhankelijk van de uitnodiging. De inschrijving omvat de officiële aanmelding voor de opdracht. Partijen schrijven zich in door de benodigde aanbestedingsdocumenten te uploaden op het bij deze opdracht van toepassing zijnde platform, vaak Tenderned of Negometrix.

Belangrijke aandachtspunten:

  • De inschrijving moet voldoen aan de gestelde voorwaarden en eisen, die vermeld staan in de aanbestedingsleidraad en het Programma van Eisen (PvE).
  • De inschrijving bevat een plan van aanpak voor het criterium kwaliteit. Veel aanbestedingen werken op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). Niet alleen het criterium prijs telt mee voor de inschrijving, maar ook de kwaliteit van de te leveren goederen en diensten.
  • Het indienen van een inschrijving betekent dat de inschrijver bij gunning de goederen en/of diensten levert, die binnen de scope van de aanbestedingsopdracht vallen.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.