ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wat is een marktconsultatie?

Marktconsultatie is een proces voorafgaand aan de aanbesteding van projecten die erg groot, innovatief of complex zijn. Ook wordt het uitgevoerd voor projecten waarvan de prijs moeilijk in te schatten is. Bij een marktconsultatie raadpleegt een mogelijke aanbestedende dienst marktpartijen over de aanbesteding die de aanbestedende dienst in gedachten heeft. De resultaten en kennis die de aanbestedende dienst verkrijgt door middel van een marktconsultatie kan gebruikt worden om de uitvraag richting de inschrijvers zo goed mogelijk te formuleren. 

Welke informatie wil de aanbestedende dienst achterhalen?

De aanbestedende dienst is zelf ook gebaat bij een duidelijk geformuleerde uitvraag. Hoe duidelijker de vraag, hoe duidelijker de beantwoording van de inschrijvers. Opdrachtgevers willen bijvoorbeeld meer kennis over de mogelijkheden van de markt, interessante ontwikkelingen en welke eisen verstandig zijn om in de aanbesteding te zetten. De aanbestedende dienst zoekt naar informatie over welke processen en producten er gangbaar zijn binnen een bepaalde sector. Als een bouwbedrijf tijdens een marktconsultatie de opdrachtgever enthousiast maakt over een innovatief product, maar vervolgens blijkt dat zij de enige partij zijn die dit aanbieden, is het niet zinvol dit op te nemen in de aanbesteding.

Wanneer vindt marktconsultatie plaats?

Marktconsultatie vindt plaats voordat de aanbestedingsprocedure begint. Indien u als bedrijf tijd hebt om deel te nemen aan de consultatie, is dit zeker aan te raden:

  • Het vertelt u als potentiële opdrachtnemer dat er een aanbesteding op de planning staat;
  • De aanbestedende dienst verstrekt belangrijke informatie over bijvoorbeeld de randvoorwaarden van de aanbesteding, zodat u zich goed kunt voorbereiden;
  • Het biedt inzicht in de mogelijke concurrenten voor de inschrijving.


Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.