ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wat is een Programma van Eisen (PvE)?

In het Programma van Eisen staat waar u allemaal aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de opdracht. Alle technische en functionele specificaties worden opgenomen in het Programma van Eisen. Een goed programma van eisen geeft gegadigden een goed beeld van de eisen die de opdrachtgever aan de leverancier en de te leveren prestaties stelt.

Welke eisen zijn er bij een aanbesteding?

Het Programma van Eisen vormt vaak een onderdeel van de aanbestedingsleidraad. Hierin wordt bijvoorbeeld doorverwezen naar een bestek voor alle eisen die aan de opdracht gesteld zijn. Extra aanvullende eisen zet de aanbestedende dienst vaak in de leidraad zelf. Hierbij kunt u denken aan eisen met betrekking tot Social Return, CO2-prestatieladder en aanvullende juridische en commerciële eisen. 

Het Programma van Eisen in de praktijk

Informatie over de eisen is voor u als opdrachtnemer waardevol. Als er veel eisen vermeld staan op het gebied van duurzaamheid en CO2-uitstoot, dan weet u dat de aanbestedende dienst dit belangrijke thema’s vindt. U kunt hier vervolgens op inspelen met de strategie van uw plan van aanpak. Hulp nodig hierbij? Ons deskundige team van EMVI-schrijvers helpt u graag op weg!


Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.