ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wie is de aanbestedende dienst?

De aanbestedende dienst is de partij die de opdracht in de markt zet en marktpartijen uitnodigt om zich in te schrijven. De opdracht is datgene dat wordt aanbesteed, en bestaat uit werkzaamheden, onderhoud of een geheel nieuw project. Aanbestedende diensten verwijzen in de aanbestedingsstukken (zoals de aanbestedingsleidraad) naar zichzelf als opdrachtgever. Dit hanteren we daarom ook in de aanbestedingen.

Voorbeelden van een aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst is altijd een publieke of publiekrechtelijke instelling. Hier kan het gaan om een overheidsinstelling zoals een ministerie, provincie of gemeente, maar ook een universiteit, waterschap of bijvoorbeeld de Politie. Wanneer een aanbestedende dienst een opdracht moet aanbesteden en welke regels er zijn rondom aanbestedingen, staat beschreven in de Aanbestedingswet 2012.Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.