ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wie is de aanbestedende dienst?

De aanbestedende dienst is de partij die de opdracht op de markt zet en marktpartijen uitnodigt om zich in te schrijven. De opdracht is datgene dat wordt aanbesteed, en bestaat uit werkzaamheden, onderhoud of een geheel nieuw project.

De aanbestedende dienst is altijd een publieke of publiekrechtelijke instelling. Hier kan het gaan om een overheidsinstelling zoals een ministerie, provincie of gemeente, maar ook een universiteit, waterschap of bijvoorbeeld de Politie.

Aanbestedende diensten verwijzen in de aanbestedingsstukken naar zichzelf als opdrachtgever, dit hanteren we daarom ook in de aanbestedingen.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.