ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wat is RISMAN?

De definitie van RISMAN

“RISMAN is een methode voor risicomanagement. De RISMAN-methode bestaat uit een cyclus met een aantal stappen: het vaststellen van doelstellingen, het in kaart brengen van de risico’s, het vaststellen van de belangrijkste risico’s, het opstellen van (beheers)maatregelen. Vervolgens wordt opnieuw gekeken naar de risicoanalyse.”

Met de RISMAN-analyse bekijk je een project vanuit de volgende invalshoeken om een integraal beeld te krijgen van de risico’s:

 • Organisatorisch
 • Financieel/economisch
 • Politiek/bestuurlijk
 • Technisch
 • Juridisch/wettelijk
 • Geografisch/ruimtelijk
 • Maatschappelijk
 

Met de risicoanalyse wordt duidelijk welke risico’s kunnen optreden. De projectmanager kan vervolgens (beheers)maatregelen treffen. De RISMAN-methode is een veel gebruikte werkwijze bij projecten in sectoren, zoals infrastructuur en ICT.

De RISMAN-methode bij aanbestedingen

In de gunningsleidraad vraagt een aanbestedende dienst gunningscriteria uit. Het komt vaak voor dat één van deze criteria over de projectrisico’s gaat. De risico’s worden uitgevraagd in een door de inschrijver op te stellen risicodossier of in een criterium onder de noemer risicomanagement. RISMAN biedt daarbij houvast voor het in kaart brengen en het kwantificeren van risico’s.

Kwantificeren met RISMAN

Naast de bovengenoemde invalshoeken kent de RISMAN-methode ook zes impactklassen:

 • Geld
 • Tijd
 • Kwaliteit
 • Veiligheid
 • Omgeving
 • Imago
 
Deze impactklassen helpen je om risico’s te beoordelen en kwantificeren. Je verkrijgt hiermee inzicht in de grootte van de mogelijke schade of negatieve gevolgen van de risico’s. Per impactklasse geef je een bepaalde score aan het bijbehorende risico van 0 tot en met 5. De scores worden bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met de kans dat dit risico daadwerkelijk optreed. Zo vorm je een goede basis voor het bepalen van passende en effectieve beheersmaatregelen. Hoe je een 10 scoort op een risicodossier? Ontdek het hier met een overzichtelijk stappenplan.
 

Ook winnen?

Wil je jouw EMVI-plan of bidbook nóg beter maken? Uiteraard helpen wij je graag.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.