ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wat is een verificatiegesprek?

Een verificatiegesprek is de laatste fase van een aanbesteding. Tijdens een verificatiegesprek worden de beoordelingsresultaten besproken, geeft de aanbestedende dienst aan waar de leverancier nog bepaalde aanpassingen moet doen in zijn voorstel en neem je samen de contractvoorwaarden door. Tijdens de vergadering kan worden vastgesteld of beide partijen de voorwaarden op dezelfde wijze geïnterpreteerd hebben. Essentiële wijzigingen in het plan van aanpak zijn in deze fase niet toegestaan. Dit zou namelijk betekenen dat er een ongelijke behandeling van aanbieders plaatsvindt.

Wanneer vindt het verificatiegesprek plaats?

Het verificatiegesprek vindt plaats tussen de voorlopige en de definitieve gunning. De aanbestedende dienst heeft alle inschrijvingen beoordeeld op kwaliteit en prijs. Daarna wijst de aanbestedende dienst door middel van voorlopige gunning de inschrijver aan met het beste plan. Om te zorgen dat de neuzen dezelfde kant op staan en dat beide partijen met elkaar in zee willen gaan, vindt er vóór definitieve gunning een verificatiegesprek plaats.

Uitsluiting na het verificatiegesprek

Het komt in de praktijk niet vaak voor, maar bestaat een kans dat de opdrachtgever de inschrijver toch uitsluit aan de hand van het verificatiegesprek. Als tijdens het gesprek blijkt dat de inschrijver de voorwaarden op een andere manier geïnterpreteerd heeft en niet bereid is aanpassingen te doen, kan de samenwerking niet doorgaan. Opdrachtgever en opdrachtnemer zitten dan niet op dezelfde golflengte. De aanbestedende dienst mag in het verificatiegesprek geen aanvullende eisen stellen. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld geen eisen mogen worden toegevoegd aan het programma van eisen of aan het bestek. 
 

De definitieve gunning

Na een goed verloop van de verificatievergadering volgt natuurlijk wel de definitieve gunning en is het tenderproces voltooid. De inschrijver levert de overeengekomen dienst aan de aanbestedende dienst. Heeft u hulp nodig bij aanbestedingen? Dan helpen wij u graag verder. Neem gerust contact met ons op. Ook na definitieve gunning helpen wij u verder met een gewonnen aanbesteding door u bijvoorbeeld van dienst te zijn met omgevingsmanagement of een EMVI Beloften Check.
 

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.