ClickCease

Beloften Check

Borging in een plan wordt steeds belangrijker. Een beoordelaar wil zekerheid. Jouw beloften moeten waargemaakt worden. Hoe doe je dat? Mét onze Beloften Check.

Met een Beloften Check controleren we na gunning of een inschrijver zich aan de gedane EMVI/BPKV-beloften uit het ingediende plan houdt. We zetten de beloften in een lijst en gaan daarna naar buiten om te checken of de beloften al zijn ingelost. Een rapportage hiervan sturen we naar onze klant en naar zijn opdrachtgever. We zetten hier ook verbeterpunten in en spreken deze door met onze klant. Na een bepaalde periode voeren we daarna nog een keer een Beloften Check uit en controleren we of de prestaties verbeterd zijn. Zo weet de aanbestedende dienst zeker dat de inschrijver zijn beloften nakomt.

Met een externe check kan je de beoordelaars overtuigen dat jouw plan beter is, omdat je het geborgd hebt. Natuurlijk kan je het ook toepassen om jouw plan meer basiskwaliteit te geven. Plannen met een Beloften Check scoren hoger dan zonder. Daarom raden wij het altijd aan.

Hoe win je met een Beloften Check de volgende aanbesteding

Het gebeurt nog te vaak dat een projectleider van een opdrachtnemer na gunning het EMVI-plan niet goed naleeft. Dat is natuurlijk niet wat een opdrachtgever wil. Door ervaringen uit het verleden geloven ze niet elke EMVI-belofte meer. Ze zijn daarom op zoek naar steeds meer zekerheden.

Je kan natuurlijk zelf periodiek een rapportage maken en naar je opdrachtgever sturen. Dat is een goede maatregel, maar geeft nog geen zekerheid. Borging door een extern en gespecialiseerd bureau zoals House of Tenders geeft wél deze zekerheid, omdat wij een belang hebben om ons werk objectief uit te voeren. Met onze Beloften Check heeft de opdrachtgever dus de zekerheid dat aan alle gedane beloften wordt voldaan.

Toch wordt nog niet vaak een Beloften Check aangeboden. Het is dus vaak een unieke aangeboden borgingsmaatregel. Je aanbieding valt daarom positief op. Daarnaast laat je zien dat je durft om je kwetsbaar op te stellen. Deze vorm van transparantie geeft vertrouwen en draagt bij aan een hoog cijfer voor jouw EMVI-plan. Met het opnemen van de Beloften Check stijgen de kansen om jouw tender te winnen dus substantieel.

Kosten

Voor projecten met een opdrachtwaarde van minder dan 5 miljoen euro kost een check €1.750 per keer. We checken dan altijd twee keer, dus de kosten zijn in totaal €3.500. Voor grotere projecten, maken we graag een projectafspraak.

Beloften Check in jouw plan?

Zekerheid geven aan je opdrachtgever en zo een tender winnen? Neem dan onderstaande tekst over in je plan.

“In dit plan hebben we al onze beloften genummerd. Wij laten het nakomen van deze beloften twee keer controleren door het in aanbestedingen gespecialiseerde bureau ‘House of Tenders’. De resultaten delen zij zowel met ons als met (naam aanbestedende dienst). Wij zorgen ervoor dat we binnen twee weken de geconstateerde verbeteringen hebben doorgevoerd. De eerste Beloften Check laten we uitvoeren binnen twee weken na definitieve gunning.

Om u de garantie te geven dat wij ná gunning ook 100% zeker de Beloften Checks laten uitvoeren hebben wij in de tender €500 als borg overgemaakt naar House of Tenders. Deze beloften kunt u verifiëren via info@houseoftenders.nl of 085 048 74 83.

Resultaat: met de Beloften Check hebt u 100% zekerheid dat wij al onze beloften nakomen.”

Gek dat wij €500 borg vragen? Wellicht, maar we hebben het nog te vaak meegemaakt dat een Beloften Check in een plan is geschreven en dat we na winst toch geen check mogen uitvoeren. En opdrachtgevers weten dit ook, dus om 100% zekerheid te geven en zo nog meer te overtuigen vragen we een borg. Die verrekenen we uiteraard met de kosten en bij verlies van de tender krijgen jullie deze teruggestort.”