ClickCease

Hulp nodig bij een tender in de infrastructuur?

In Nederland wordt veel aanbesteed. De meeste aanbestedingen zijn te vinden in de bouw en dan met name de infra. Al de infrastructuur in Nederland moeten we onderhouden en regelmatig opnieuw ontwerpen om er weer even tegenaan te kunnen.  Denk aan het opnieuw inrichten van een straat, maar ook aan onderhoud van bruggen en het versterken van onze dijken.

De aanbestedende dienst is vaak overtuigd van de technische expertise van een aannemer maar wil graag meer zekerheid als het gaat om projectmanagementzaken. Omgevingsmanagement zien we vaak terug als gunningscriterium. Wij hebben daarom omgevingsmanagers in dienst. We laten hen de locatie onderzoeken. We weten zo niet alleen wie de stakeholders zijn, maar ook wat hun belangen zijn en hoe wij ze in het project kunnen helpen. We maken een plan dat voldoet aan de verlangens van de meest belangrijke stakeholders en beloven de aanbestedende dienst een project dat buiten goed loopt. Samen met onze omgevingsapp en Beloften Check scoren we zo een hoog cijfer op het plan van aanpak. 

House of Tenders begon haar geschiedenis met tenders in de infra. Herstructurering, riolering en asfalt hebben we dan ook veelvuldig gedaan. Maar ook bruggen, tunnels en dijken zien we regelmatig langskomen. Wij schreven meer dan 100 plannen van aanpak voor tenders voor onder andere gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat.

Veelvoorkomende gunningscriteria.

Omgevingsmanagement

Hoe borg jij een tevreden omgeving zonder hinder?

Zeker is dat de omgeving helaas hinder van het project ervaart. Hoe zorg jij voor een tevreden omgeving?

Planning & Fasering

Hoe borg je een haalbare planning en fasering?

Krappe planning. Eerder regel dan uitzondering. Hoe overtuigend is jouw aanpak voor een tijdige oplevering?

Duurzaamheid

Hoe overtuig je met duur- zame oplossingen?

Duurzaamheid is anno nu vaak onderdeel van aanbestedingen in bouw of infra. Hoe duurzaam ben jij?

Kwaliteitsborging

Hoe lever jij de maximale kwaliteit in het project?

Materialen, mensen, aanpak: het speelt allemaal een rol bij het opleveren van een kwalitatief hoogstaand werk.

Risicomanagement

Hoe beheers je het project?

Beschrijf je risicoproces, je maatregelen en hoe je risicomanagement actueel blijft.

Hoe winnen wij projecten in wegenbouw?

Beloften Check

Borg je beloften en overtuig de beoordelaar.

Inzet omgevingsmanager

Kom professioneel over in je omgevingsmanagement.

Pylon Omgevingsapp

De beste omgevingsapp van Nederland.

Klantcasus

“We hadden goede verhalen gehoord over House of Tenders. We hadden alleen nog nooit met ze samengewerkt. Toen we besloten om aan de tender ‘Nachtegaal- en Reigerstraat’ mee te doen, zijn we een samenwerking aangegaan. Wat opviel was het diepgaande stakeholdersonderzoek en het strakke sturen op efficiëntie en effectiviteit.

In een kort tijdsbestek zijn we tot flinke diepgang gekomen en heeft House of Tenders ook de faseringen gedetailleerd opgemaakt. Door niet vol te gaan op de faseringen hebben we op dit onderdeel een tweede plek in de EMVI behaald en konden we besparen op de inschrijfsom. Resultaat was plek 2 op EMVI en plek 2 op prijs. Bij elkaar was het genoeg om de tender te winnen. Een droomuitslag.

Na het succes in Utrecht behoort House of Tenders tot onze vaste pool van tenderbureaus. Zeker als het om binnenstedelijke projecten gaat, raad ik House of Tenders zeker aan.”

Jordy Hek, NTP Infra.

> 10 jaar ervaring in de tenderwereld

> 500 plannen geschreven

> 1,2 miljard aan omzet gegenereerd

Een greep uit onze klanten