ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wat is de standstill-termijn?

Alle inschrijvers moeten de mogelijkheid hebben om bezwaar aan te tekenen tegen de gunningsbeslissing. De aanbestedende dienst moet deze kans verzorgen. Dit betekent dat de aanbestedende dienst eerst een mededeling met de gunningsbeslissing verstuurt aan alle inschrijvers. De afgewezen inschrijvers krijgen tijd om de gunningsbeslissing te onderzoeken en te beoordelen of zij beroep willen instellen tegen de beslissing. Als er een kort geding wordt aangespannen in de standstill-termijn, dan mag de aanbestedende dienst niet tot definitieve gunning overgaan tot het vonnis is uitgesproken.

Hoe lang duurt de standstill-termijn?

Na 20 dagen gaat de aanbestedende dienst over tot gunning, als er geen bezwaren zijn ontvangen. Een dag na het versturen van de gunningsbeslissing gaat de standstill-termijn (soms ook Alcatel-termijn of opschortende termijn genoemd) in. Zo hebben alle inschrijvers ruim de tijd om de gunningsbeslissing aan te vechten en te beoordelen of ze in beroep willen gaan.

Wat is nog meer belangrijk om rekening mee te houden na voorlopige gunning?

Na voorlopige gunning vindt er ook een verificatiegesprek plaats tussen de aanbestedende dienst en de winnende inschrijver. Deze vergadering is bedoeld om te verifiëren of de inschrijver wel voldoet aan de gestelde eisen en voorwaarden. Een andere belangrijke termijn is de gestanddoeningstermijn, de periode van geldigheid van de inschrijving.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.