ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wat is de standstill-termijn?

Alle inschrijvers moeten de mogelijkheid hebben om bezwaar aan te tekenen. De aanbestedende dienst moet dit verzorgen. Dit betekent dat de aanbestedende dienst eerst een mededeling met de gunningsbeslissing verstuurt aan alle inschrijvers. Na 20 dagen gaat de aanbestedende dienst tot gunning over, als er geen bezwaren zijn ontvangen. Een dag na het versturen van de gunningsbeslissing gaat de standstill-termijn (soms ook Alcatel-termijn genoemd) in. De afgewezen inschrijvers krijgen tijd om de gunningsbeslissing te onderzoeken en te beoordelen of zij beroep willen instellen tegen de beslissing. Als er een kort geding wordt aangespannen in de standstill-termijn, dan mag de aanbestedende dienst niet tot gunning overgaan tot het vonnis is uitgesproken.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.