ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wie is de inschrijver?

Verschillende marktpartijen schrijven zich in voor een aanbesteding bij de aanbestedende dienst of opdrachtgever. Op dat moment behoren zij tot één van de inschrijvers, namelijk degenen die meedingen voor het verkrijgen van de opdracht. Een inschrijver is dus een marktpartij die de aanbesteding indient. De inschrijver is hiermee een specialist in de opdracht waar de aanbesteding voor bedoeld is.

Belangrijke aandachtspunten:

  • De inschrijver moet voldoen aan de gestelde voorwaarden en eisen, die staan vermeld in de aanbestedingsleidraad en het Programma van Eisen (PvE).
  • De inschrijver dient voor het criterium kwaliteit een plan van aanpak in. Veel aanbestedingen werken op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). Niet alleen het criterium prijs telt mee voor de inschrijver, maar ook de kwaliteit van de te leveren goederen en diensten.
  • Na gunning levert de inschrijver de goederen en/of diensten, die binnen de scope van de aanbestedingsopdracht vallen, aan de aanbestedende dienst.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.