ClickCease

Kennisbank

Begrippenlijst

Wat is een bouwteam?

Beter aanbesteden met een bouwteam

In de bouwsector mislukken aanbestedingen vaak doordat het taakstellend bedrag dat bekend wordt gemaakt niet toereikend is voor een aannemer om het gewenste project op te leveren. Om te voorkomen dat een aanbesteding mislukt, worden aannemers steeds vaker betrokken bij het ontwerp- of bouwteam om hen in een vroege fase van het project te betrekken. Hiermee wordt de kans vergroot dat aannemers alsnog deelnemen aan de aanbesteding en hun inschrijving uitbrengen. In dit artikel gaan we verder in op de werkwijze en voordelen van bouwteams.

Definitie bouwteam

Het bouwteam is een samenwerkingsverband waarbij de aannemer in de ontwerpfase van het bouwproject betrokken wordt. Doordat een bouwteam samen beter alle risico’s in kaart kan brengen, worden vertragingen en faalkosten voorkomen. Bouwteams dragen dus bij aan een efficiënter bouwproces en voorkomen problemen in de uitvoerende fase.

Bouwsector vereist een betere samenwerking

De bouwsector innoveert snel, waardoor verschillende partijen steeds beter met elkaar moeten samenwerken om aanbestedingen succesvol te laten zijn. De traditionele manier van werken, waarbij de aannemer pas in een later stadium betrokken wordt, leidt vaak tot problemen tijdens de aanbestedings- en uitvoeringsfase. Bouwend Nederland neemt daarom steeds meer gezamenlijk de verantwoordelijkheid om het ontwerpproces efficiënter te laten verlopen en succesvolle bouwprojecten te realiseren. Het bouwteam bestaat uit verschillende partijen, zoals architecten, ingenieurs, investeerders en opdrachtgevers.

Aannemer betrekken bij de ontwerpfase

Wanneer je aannemers in de beginfase van een bouwproject betrekt, kun je beter alle ontwerpoplossingen en de daarmee samenhangende kostentechnische aspecten in kaart brengen. Zowel de aannemer, de aanbestedende dienst en andere partijen besparen veel tijd en kunnen de individuele wensen goed op elkaar afstemmen. Een aannemer heeft veel kennis en expertise en weet goed wat er bij een bouwproject komt kijken, dus samenwerken in een vroeg stadium is vaak de meest efficiënte wijze om tot een definitief ontwerp te komen van het bouwproject.

Bouwteams zijn efficiënter

Bouwteams zijn efficiënter omdat er vakmensen bij betrokken zijn die ervaring hebben met bouwwerkzaamheden of het ontwerpen van gebouwen. Een goede samenwerking bespaart later tijd bij het uitwerken van aanbestedingen, want iedereen weet precies wie welke rol heeft en wat er tijdens de uitvoering moet gebeuren. Bouwteams helpen om problemen te voorkomen die kunnen ontstaan tijdens het project en die over het hoofd zijn gezien. Denk bijvoorbeeld aan de belangen van externe stakeholders bij een bouwproject in de stad. Zaken zoals geluidsoverlast of verkeershinder moet goed over worden nagedacht. 

Aannemingsovereenkomst

Na de ontwerpfase wordt de samenwerking van de opdrachtgever en opdrachtnemer vaak voortgezet via een aannemingsovereenkomst. Doordat verschillende adviseurs met een andere kijk het project beoordeeld hebben, vindt er een ideale samenwerking plaats in de uitvoerende fase.

Voordelen

Het levert veel voordelen op wanneer de opdrachtgever, het bouwbedrijf en andere betrokkenen in vroeg stadium met elkaar overleggen. Ook tijdens de bouw van het project zullen alle partijen hun verantwoordelijkheden beter begrijpen en gezamenlijk het project succesvol afronden.

Voordelen voor de opdrachtgever en aannemer

  • De opdrachtgever kan al in vroeg stadium een beroep doen op de expertise van een deskundige die nodig is om het bouwproject te realiseren. De aannemer heeft veel kennis van het werk dat gedaan moet worden.
  • Bouwteams besparen tijd en geld, omdat er later minder coördinatie nodig is tijdens de bouwfase. 
  • Bouwteams zorgen voor een goede rolverdeling en zorgen dat het project op een efficiënte manier gerealiseerd wordt
  • Samenwerking via een bouwteam levert vaak een aantrekkelijker project op. De ontwerpkosten zijn lager dan bij afzonderlijke ontwerpprocessen en de kans op fouten wordt geminimaliseerd.
  • Er ontstaat een betere relatie tussen de opdrachtgever en het bouwbedrijf, wat de kans op een succesvolle samenwerking vergroot bij toekomstige aanbestedingen.
  • Bouwprojecten vereisen een steeds strakkere planning en betere samenwerking. Een aannemer heeft er baat bij om tijdens de ontwerpfase van bouwwerken betrokken te worden, zodat de planning tijdens de uitvoeringsfase vlekkeloos verloopt.
  • De aannemer kan zien wat nodig is voor de realisatie van het project en doet suggesties die beide partijen ten goede komen.

Traditionele contractvormen GWW

Traditionele contractvormen met een RAW-bestek worden vaak gebruik in de Grond, Weg en Waterbouw (GWW). In dat geval maakt de opdrachtgever het bestek en brengt de details uitgangspunten voor het project in kaart. Bij deze contractvorm is de aannemer dus alleen verantwoordelijk voor de uitvoering. Deze werkwijze wordt vaak bekritiseerd, omdat specifieke ervaring van alle betrokken partijen in vroeg stadium van het project van pas kan komen. 

RAW-systematiek

RAW-systematiek bestaat uit juridische, administratieve en technische voorwaarden die gebruikt worden om contracten samen te stellen. Deze vorm wordt gebruikt wanneer de uitvoering van een project apart wordt uitbesteed. De RAW zorgt voor een standaard bestek en wordt al meer dan 30 jaar gebruikt in Nederland.

OMOP

OMOP staat voor ‘Overeenkomst Met Open Posten’. In dat geval is er op basis van het RAW-bestek nog niet bekend hoeveel werkzaamheden verricht moeten worden. De inschrijver schrijf zich dan in met een fictieve som. Vervolgens vindt de gunning van het project plaats.

Samenwerken in bouwteams

Steeds meer partijen voeren werk uit in een vroeg stadium bij bouwprojecten. De gezamenlijke inspanningen en deskundigheid leidt tot een betere voorbereiding en ontwerp. Vaak wordt er gebruik gemaakt van oude bouwteamcontracten als basis voor nieuwe projecten. Hierdoor is het een stuk eenvoudiger om een nieuw project op te starten en te voldoen aan alle eisen en regels.

Realiseren project: kwaliteit als uitgangspunt

In het aanbestedingsproces wordt er steeds meer gelet op kwaliteit en efficiëntie. Een aannemer is bij uitstek deskundige om kosten en omgevingsfactoren in kaart te brengen. Zijn kennis is in een vroeg stadium nodig om belangrijke aspecten en risico’s in kaart te brengen. Ook de Aanbestedingswet 2012 en het ARW 2016 hebben ervoor gezorgd dat de focus steeds meer verlegd wordt naar kwaliteit. Zo is het gebruik van het EMVI-gunningscriterium BPKV (Beste Prijs Kwaliteitsverhouding) verplicht gesteld. Dit houdt in dat de inschrijving van de ondernemer niet alleen meer beoordeeld wordt op laagste prijs, maar ook op kwaliteit. De overheid wil op deze manier vooral de kwaliteit van overheidsopdrachten verbeteren.

House of Tenders

Bij House of Tenders helpen we bedrijven om hun grootste tenders binnen te halen. Dat doen we door het plan van aanpak SMART te formuleren en EMVI- en BPKV-plannen op te stellen waarmee je de concurrentie verslaat. Wij nemen alle stukken door, van bestek tot het programma van eisen. Ons ervaren team adviseert en denkt mee in een winnende strategie. Benieuwd wat we kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.