Wat zijn gunningscriteria?

Voor Europese aanbestedingen en aanbestedingen onder de drempel op grond van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is het gebruik van de beste prijs-kwaliteitverhouding het uitgangspunt. De Aanbestedingswet 2012 kent 3 gunningscriteria: de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV of EMVI), de laagste prijs en de laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit.

De criteria moeten zo worden opgesteld dat ze eenvoudig te begrijpen zijn voor inschrijvers, maar ook zodanig dat er duidelijk zichtbaar kan worden gemaakt welke inschrijvers de meeste meerwaarde opleveren voor de opdrachtgever.

Deze criteria kunnen in principe oneindig zijn, maar moeten objectief, transparant en haalbaar geformuleerd zijn. Een aantal mogelijke selectiecriteria zijn duurzaamheid, communicatie met de omgeving, overlast, planning, risicobeheersing en de opleverdatum.