Wat is Tenderned of Negometrix?

Wat is Tenderned?Het vinden van solide bedrijven met de beste inschrijving, is een proces dat om grote nauwkeurigheid vraagt. Om het hele aanbestedingsproces te vereenvoudigen en te optimaliseren, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat TenderNed ontwikkeld. Een volledig digitaal aanbestedingssysteem dat aanbestedende diensten en ondernemingen stap voor stap door het aanbestedingsproces leidt. Ondernemingen schrijven zich zo eenvoudiger en sneller in op een aanbesteding. Hierdoor kunnen aanbestedende diensten kiezen uit meer én betere inschrijvingen. TenderNed leidt tot een jaarlijkse lastenverlichting van 37 miljoen euro. 

Wat is Negometrix?

Een aanbiedende organisatie/leverancier is in Negometrix3 de partij die inschrijft op inkooptrajecten en aanbestedingen (in Negometrix3 aangeduid als Tenders). Een aanbieder gebruikt het platform gratis.