Wat is EMVI?

Wat is EMVI?
De afkorting EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving. De term wordt gebruikt om aan te geven dat een aanbesteding niet 100% op de laagste prijs wordt gegund. Met EMVI doelt de aanbestedende dienst op kwaliteit. Ze vragen dan vaak om een plan van aanpak waarin je weergeeft hoe je een bepaald project gaat aanpakken. Voor dit plan krijg je een cijfer. Het cijfer wordt gewogen t.o.v. de aangeboden prijs. De partij met de beste prijs-kwaliteitsverhouding, die wint de aanbesteding.
EMVI-criteria
Ieder project kent zijn eigen historie en kent andere belangen. Bij sommige projecten vindt de opdrachtgever de omgeving heel belangrijk, bij andere projecten wordt bijvoorbeeld duurzaamheid of samenwerking belangrijk gevonden. Ieder project kent dan ook andere EMVI-criteria. Dit zijn de onderdelen waar je punten voor je EMVI-plan kan halen. Veel gebruikt EMVI-criteria zijn:

  • Samenwerking met de opdrachtgever
  • Duurzaamheid
  • Innovatie
  • Kwaliteitsmanagement
  • Omgang met de omgeving: dit zie je veel bij bouwprojecten

Varianten

Tegenwoordig wordt de term BPKV veel gebruikt. In feite is dit een nieuwe term voor EMVI en wordt er nog steeds op basis van een kwaliteitsplan en de prijs gegund. Wél anders is BVP. Dit staat voor Best Value Procurement. De selectiecriteria bij BVP zijn altijd dezelfde: een prestatieonderbouwing, een risicodossier, een kansendossier en een interview met de sleutelfunctionarissen.