Begrippenlijst

Wat is een Programma van Eisen (PvE)?

In het Programma van Eisen staat waar u allemaal aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de opdracht. Alle technische en functionele specificaties worden opgenomen in het programma van eisen. Een goed programma van eisen geeft gegadigden een goed beeld van de eisen die de opdrachtgever aan de leverancier en de te leveren prestaties stelt.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.

Please wait...

Bedankt voor uw aanmelding