Wat is een plan van aanpak?

Het plan van aanpak is het document waarin wordt omschreven hoe de werkwijze van de marktpartij verloopt en waarom die werkwijze de beste is voor de opdracht. In een plan van aanpak (BPKV of EMVI) is het doel om het meest onderscheidend te zijn in deze werkwijzen. Er wordt niet altijd letterlijk om plan van aanpak gevraagd; dit hangt af van de gunningscriteria.

Wanneer schrijf je een Plan van Aanpak?
Als de marktpartij besluit zich via een aanbesteding op de opdracht in te schrijven, verdiept hij zich in wat er bij de aanbesteding wordt gevraagd. Als een omschrijving van de projectaanpak tot de vereisten hoort, komt het Plan van Aanpak als een van de onderdelen van de aanbestedingsdocumenten.