Wat is een bouwteam?

Een bouwteam is een projectvorm waarbij het doel is om beter samen te werken. Met een bouwteam bereik je meer draagvlak, waardoor idee is dat project soepeler verloopt dan wanneer een bestek door de opdrachtgever is gemaakt.

Vaak wordt een bouwteam ingezet als er weinig tijd is en/of er obstakels verwacht worden in de uitvoering door b.v. een complexe omgeving. Denk bijvoorbeeld aan binnenstedelijke locaties met veel stakeholders. Doel is faalkosten voorkomen.

In een bouwteam is er sprake van twee fases, namelijk de bouwteamfase en daarna de realisatiefase. Een bouwteam wordt daarom ook wel een twee-fasen-contract genoemd.

De aannemer krijgt in de bouwteamfase een creatieve rol en mag tekeningen uitwerken en een bestek opstellen met expertise uit het bouwteam. Deze expertise wordt geleverd door zowel opdrachtnemer als opdrachtnemer. Risico’s en kansen worden in kaart gebracht en samen wordt er een basis gesteld voor de uitvoer.

Als opdrachtgever akkoord is met tekeningen, bestek en andere zaken die contractueel aangeleverd moeten worden, dan worden de afgesproken zaken formeel gemaakt en wordt het project gegund aan de aannemer. Een bouwteam heeft dus altijd een ontsnappingsclausule voor de opdrachtgever. Als een opdrachtnemer in de bouwteamfase niet levert wat hij moet leveren, dan heeft opdrachtgever recht om met andere aannemer de bouwteamfase opnieuw te doorlopen.

Invulling geven aan een bouwteam is anders dan ‘normaal’. Het vraagt meer samenwerking en minder sturen op meerwerk dan in een klassiek project. Een bouwteam wordt vaak als prettiger ervaren door zowel opdrachtgever en opdrachtnemer, omdat rollen gelijkwaardiger zijn en er echt samen iets gecreëerd wordt. Je ziet daarom ook steeds meer bouwteamtenders op de markt.

Doordat de nadruk ligt op samenwerking vraagt een bouwteam ook om persoonlijke competenties die borgen dat de samenwerking ook goed verloopt. Bij aannemers zie je dan ook een specialisatie in medewerkers die klassieke opdrachten uitvoeren én medewerkers die ingezet worden op bouwteams.

In aanbestedingen (EMVI en BPKV) zien we steeds meer dat opdrachtgevers aan inschrijvers vragen hoe ze het bouwteam invullen en wat hun visie hierbij is. Belangrijk is dat het team SAMENWERKING uitademt. Denk mee met de opdrachtgever, laat zien dat je risico’s begrijpt en kom met een projectspecifieke oplossing.

Hulp nodig met schrijven van een tenderplan mét bouwteam? Klik hier.