Wat is een aanbestedingsleidraad?

In de aanbestedingsleidraad komen de specifieke eisen aan de inschrijving aan bod. De opdrachtgever geeft hierin meer informatie over:

  • Wat de opdracht inhoudt en wie de opdrachtgever is;
  • Welke eisen (en gunningscriteria) er aan de inschrijving worden gesteld;
  • Hoe en waarop de inschrijving wordt beoordeeld;
  • Hoe de planning in elkaar steekt.

Bij het schrijven van de aanbesteding is de leidraad het belangrijkste document waaruit we de eisen en regels moeten hanteren. De ideale aanbesteding beantwoordt alle in de leidraad opgestelde eisen.