Wat is de Gids proportionaliteit?

Aanbestedende diensten moeten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. Dit is opgenomen in de Gids proportionaliteit. In het Aanbestedingsbesluit is de Gids proportionaliteit aangewezen als verplichting om te volgen. De wet beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van aanbestedingsrecht. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht.