Begrippenlijst

Wat is Altura?

Altura is een ‘early stage techbedrijf’, gericht op een moderne manier van aanbesteden. Daarnaast is het de nieuwe partner van House of Tenders. Om ieder bedrijf de kans te geven een partij te zijn binnen de wereld van de aanbestedingen, heeft Altura een gebruiksvriendelijk platform en kenniscentrum gerealiseerd. Op dit platform worden aanbestedingen verzameld en geanalyseerd en is Altura in staat om aanbesteden en technologie met elkaar te verbinden. Het bedrijf richt zich met name op de inschrijver, het helpt inschrijvers namelijk om efficiënte en betere voorstellen te schrijven. Op het platform van Altura ontstaan waardevolle relaties tussen verkopers en inkopers, waarbij de focus ligt op ‘human-first aanbesteden’. Het grootste voordeel hiervan is dat er geen tijd en geld wordt verspild (aan bijzaken). Zo borgt Altura groei én is het makkelijker om de juiste aanbesteding te vinden.

Leidende waarden

Altura’s heldere visie is uiteengezet aan de hand van vier leidende waarden:

• Honesty: feedback en input zijn waardevol voor iedereen in Altura. Wees eerlijk en direct.
• Excellence: wij streven altijd naar het beste resultaat. Daarom zijn we punctueel en gebruiken we onze creativiteit.
• Entrepreneurial: we moedigen elkaar altijd aan om nieuwe kansen te ontdekken, deze te valideren en hierop actie te ondernemen.
• Engaged: we geven om de mensen die Altura mogelijk maken: onze gebruikers, de mensen binnen aanbesteden en het team.

Partnerschap en verdere informatie

De samenwerking tussen House of Tenders en Altura vindt zijn uitwerking in de inhoudelijke kennis over én het winnen van aanbestedingen, evenals het ontwikkelen van een betere applicatie voor Altura. Voor meer informatie over Altura, hun werkwijze en de verschillende mogelijkheden, verwijzen wij u graag naar de volgende website: https://www.altura.io/.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.

Please wait...

Bedankt voor uw aanmelding

Begrippenlijst

Wat is SMART?

Definitie SMART:

“SMART is een methode om doelstellingen overtuigend te formuleren. Met SMART geef je aan welke resultaten wanneer bereikt moeten worden. Wanneer doelen concreet zijn geformuleerd, is de kans op slagen groter. SMART is een afkorting van Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.”

  • Is de doelstelling eenduidig? Aangeven wat bereikt moet worden.
  • Onder welke voorwaarden is het doel bereikt? Meetbaarheid is aanwijsbaar binnen de doelstelling.
  • Zijn de doelstellingen acceptabel voor de betrokkenen? Iedereen moet het doel willen bereiken.
  • Is het doel haalbaar? Doelstellingen moeten realistisch zijn.
  • Wanneer moet het doel bereikt zijn? Doelstellingen moeten binnen een bepaalde tijd gerealiseerd zijn.

Voorbeeld SMART

Een horecaondernemer wil graag een café verbouwen naar een nieuw huiskamerconcept:

  • Specifiek. Wat voor huiskamer moet het worden? Waar moet deze huiskamer komen?
  • Meetbaar. Hoe maak je meetbaar hoe en wanneer de huiskamer is gerealiseerd?
  • Acceptabel. Is er voor deze verandering draagvlak onder het personeel? Is het wat de klanten willen?
  • Realistisch. Is het doel haalbaar voor de locatie en omvang van het café? Is de huidige situatie aan te passen?
  • Tijdgebonden. Wanneer moet de huiskamer klaar zijn? Wat is de deadline?

Bij een EMVI-plan moeten beloften vooral meetbaar (M) en tijdsgebonden(T) zijn. Anders is het makkelijk om met de beloften te breken. Een opdrachtgever gaat dan niet snel instemmen met je plan en geeft je weinig punten. Werk dus je plan SMART uit.

Ook winnen?

Wil je jouw EMVI-plan of bidbook nóg beter maken? Uiteraard helpen wij je graag.