Wat doet een EMVI-schrijver?

Wat doet een EMVI-schrijver?

Je hebt wat uit te leggen op feestjes als je zegt dat je EMVI-plannen schrijft. Wat doet een planschrijver nu eigenlijk?

  • Winnen als doel. Een planschrijver probeert voor zijn klant aanbestedingen te winnen en genereert dus omzet.
  • Plan als middel. Voor een aanbesteding moet vaak een plan worden geschreven. Heb je het beste plan in combinatie met een goede prijs? Dan win je de aanbesteding. Een goed plan is dus goud waard.

Wat doet een planschrijver dan de hele dag? Plannen schrijven, zou je denken. Bijna goed. Een plan is het eindproduct. Dit is wat een planschrijver doet:

  • Elk project heeft een context, een geschiedenis, een verhaal. Om het project te doorgronden doe je onderzoek.
  • Welke randvoorwaarden geeft het project, wat is belangrijk, wat speelt er? Deze info haal je uit openbare bronnen, je klant of externen.
  • Strategie vaststellen. Op welke aspecten gaan we de tender winnen en hoe steken we dit in? Samen met je projectleider stel je vast welke kant jullie opgaan.
  • Informatie inwinnen. Elke tender kent een aanbestedingsleidraad. Hierin staan de criteria waarop je kan scoren. Voorbeelden: ‘duurzaamheid’, ‘risicomanagement’ en ‘communicatie’. De input haal je met sessies op bij de klant.
  • Plan schrijven. Nú mag je gaan schrijven. Je zet een structuur op en vult de criteria in. Je moet niet alleen een goed antwoord op de gestelde vragen hebben, maar het moet het beste antwoord zijn. Je verhaal is projectspecifiek, SMART, overtuigend, onderscheidend en verrassend.
  • Om je plan nog beter te maken laat je het plan meerdere malen reviewen door je klant en door een senior intern. Zo vullen we de details in en voorkomen we blinde vlekken.
  • Als House of Tenders laten we het plan altijd opmaken, zodat ‘ons’ plan als eerste gelezen wordt en we een belangrijk psychologisch voordeel bereiken. Als planschrijver begeleidt je de opmaak.