ClickCease

‘Upcycle’ je plan van aanpak. Over circulaire aanbestedingen

‘Upcycle’ je plan van aanpak. Over circulaire aanbestedingen

De overheid wil steeds meer circulair inkopen: 10% in 2020. Ook als aannemer krijg je steeds vaker te maken met circulaire aanbestedingen. Visie van de overheid: circulair aanbesteden helpt de bouwsector te verduurzamen. In deze blog lees je meer over circulaire aanbestedingen.

De bouw prikkelen

De bouw is de circulaire processen nog aan het uitvinden. Waarom kunnen aanbestedingen hierin bijdragen?

  • De overheid speelt een grote rol in de ontwikkeling van bouw en infra. Zij kunnen met een consistente vraag naar circulaire bouw de markt prikkelen om te innoveren.
  • De kwaliteit van de eisen kan bijdragen. Aanbestedende partijen hoeven niet voort te borduren op vorige aanbestedingen, maar kunnen hoge eisen stellen op basis van de meest actuele kennis. Een voorbeeld van een instrument waarmee een opdrachtgever circulair bouwen kan borgen is de roadmap van de gemeente Amsterdam. De roadmap heeft praktische handvatten om een circulaire tender vorm te geven. Zonder dat de markt vrijheid tot innovatie verliest.

Circulair bouwproces

Uniek aan circulaire bouw is dat het bouwmateriaal – deels – ‘geupcycled’ wordt. Upcycling is het hoogwaardig hergebruik van elementen, componenten en systemen in andere bouwwerken in plaats van slopen en afval produceren.

De aanbestedende partij zal dus willen weten welk en hoe de aannemer het tweedehands bouwmateriaal inkoopt of ‘oogst’ zoals dat heet in de circulaire bouw. Onder de EMVI-criteria kan worden gevraagd naar je aanpak.

Eenmaal het materiaal geoogst, ben je er nog niet. Mogelijk is het materiaal direct geschikt voor hergebruik, maar de kans bestaat dat het materiaal op maat moet worden gemaakt voor de nieuw te bouwen of te verbouwen locatie. De opdrachtgever kan geïnteresseerd zijn in jouw aanpak.

Voorbeeld: stappenplan

Zie hieronder voor een voorbeeldstappenplan: van circulaire inkoop tot toepassing. Zo zou dit er in plan van aanpak uit kunnen zien.

  • Stap 1: Keuring. Op het circulaire verkoopadres keuren onze projectleider en de architect het circulaire product. Zij beslissen samen of het materiaal vanuit visueel, bouwkundig en kwaliteitsoogpunt (levensduur van minimaal 20 jaar) toepasbaar is. Output: bij een go deelt de architect de detailleringen van het product via de online samenwerkingsomgeving. De uitvoerder kan die gebruiken voor Stap 3: Toepassing.
  • Stap 2 Levering: De uitvoerder stemt met de leverancier het bezorgmoment van het circulaire materiaal getoetst aan de planning af. Bezorgmomenten leggen we schriftelijk vast en levering gebeurt in ons eigen depot zodat we er wanneer nodig bij kunnen. Output: bezorgmomenten circulair materiaal zijn bekend.
  • Stap 3: Toepassing. De onderaannemers bewerken het circulaire materiaal zodat het ingepast kan worden. Zij rapporteren mondeling over de vorderingen aan de uitvoerder. De rapportage-frequentie is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de bewerking. Output: voortgang toepassing circulaire producten.

Als de stappen niet correct of niet tijdig worden doorlopen is dat van invloed op de planning, budget en kwaliteit van het circulaire project. Voorbeelden van risico’s zijn het ontbreken van het gewenst circulaire product, of het ontbreken van kennis bij de aannemer om circulair materiaal aan te passen. In een eventueel risicodossier laat je zien dat je deze risico’s beheerst.

Vragen?

Heb je vragen over een (circulaire) bouw- of infra-aanbesteding? Of heb je hulp nodig bij het schrijven van een plan van aanpak (EMVI en BKPV)? Neem dan vrijblijvend contact op.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.