ClickCease

Hoe schrijf je een BLVC-plan: stappen en strategieën

Een BLVC-plan is het document waarin alle maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken zijn beschreven rondom een bouwproject. Het is bedoeld om alle belangrijke stadia tijdens een bouwproject goed te kunnen beheersen. BLVC staat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Vaak moet de aannemer tijdens een aanbesteding een BLVC-plan aanleveren waarin vermeld staat hoe overlast op de omgeving en in de openbare ruimte beperkt kan worden. Een groot project is een ruimtelijke ingreep waarin alles zorgvuldig gepland moet worden. In dit artikel gaan we dieper in op alle onderdelen in het plan.

BLVC-plan bij aanbestedingen

Een BLVC-plan is erg belangrijk om tijdens het project rekening te kunnen houden met de omgeving. Kan de aannemer en zijn ploeg bijvoorbeeld gemakkelijk op de bouwplaats komen? Kunnen ze al hun materiaal er zonder al te veel moeite heen brengen? Hoeveel hinder gaat dit opleveren voor de omgeving en hoe kan dit tot een minimum beperkt worden? Dit soort vragen  moeten beantwoord worden voordat de aannemer de offerte kan indienen. Met een blvc plan wordt op een andere manier tegen bouwen aangekeken, doordat verschillende omgevingsfactoren in kaart worden gebracht.

Minimale BLVC-eisen

Als de aannemer niet aan de minimum BLVC eisen voldoet, riskeert hij om zijn vergunning te verliezen. De gemeente kan ook sancties of zelfs boetes opleggen als men zich niet aan deze regels houdt. In een groeiend aantal gemeenten is een BLVC verplicht. Ook door partijen zoals aannemers en omwonenden wordt het belang van BLVC onderkend. Door hogere eisen te stellen kan er beter rekening gehouden met zaken zoals bereikbaarheid en leefbaarheid. Hier zijn enkele voorbeelden van de minimaal vereiste BLVC maatregelen voor een bouwproject:

 • Er moet een barrière rond het werkterrein worden opgeworpen.
 • De aannemer moet puin opruimen nadat zijn werk gedaan is.
 • De juiste bewegwijzering moet geplaatst worden op en rond de plaats waar het werk plaatsvindt. 
 • De aannemer moet een tijdelijk toilet installeren als het werkterrein niet in de buurt van een bestaand toilet ligt.
 • Alle bedrijven die aan het project werken moeten bij de gemeente geregistreerd zijn en zich aan bepaalde voorschriften houden. Ook moeten ze goed verzekerd zijn.

Onderdelen van een BLVC plan

Als een project een grote impact heeft op de omgeving, dan zijn er meer BLVC-maatregelen nodig. Er kunnen allerlei effecten zijn van een project op de omgeving en haar stakeholders. In het plan wordt rekening gehouden met de volgende vereiste velden om o.a. de leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens het project in de omgeving te verbeteren:

 • Wat moet er gebeuren
 • Hoe gaan de werkzaamheden uitgevoerd worden?
 • Waar vinden de werkzaamheden plaats?
 • Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
 • Wie gaat wat doen, wat zijn de verantwoordelijkheden?
 • Hinder voor de omgeving: in welke mate gaat de omgeving iets merken van de werkzaamheden?
 • Beheer van de bouwplaats na de voltooiing.
 • Veiligheid belanghebbenden.

Wat moet er gebeuren

Wat moet er gebeuren en welke partijen zijn hierin betrokken? Wat moeten ze doen en wat hebben ze nodig om hun werkzaamheden te voltooien? Wie is verantwoordelijk voor elke maatregel? Dit zijn belangrijke vragen om rekening mee te houden. Het plan moet ook aangeven wat er zal gebeuren als het werk voltooid is. Wie verwijdert bijvoorbeeld het materiaal en puin van de bouwplaats?

Hoe gaan de werkzaamheden uitgevoerd worden?

Het volgende deel van het plan gaat over de manier waarop het werk zal worden uitgevoerd. De aannemer moet aantonen dat hij ervaring en kennis heeft op het gebied van werkmethoden, gebruikte materialen en machines om zijn werk uit te voeren. 

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

De plaats van het werkterrein kan een project beïnvloeden. Als het bijvoorbeeld in een oude wijk ligt waar huizen dicht op elkaar staan, dan zal dat een andere invloed hebben dan wanneer het in een landelijke omgeving ligt. Als de aannemer bijvoorbeeld ter plaatse graafwerk wil doen, moet hij uitleggen hoe hij dat zal doen en hoe hij overlast tot een minimum beperkt.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Het is belangrijk om te plannen wanneer de werken zullen worden uitgevoerd. Dit kan van invloed zijn op de omgeving van een project, zoals geluidsoverlast en verkeersopstoppingen. De aannemer moet ook beschrijven hoe hij van plan is ’s om avonds of in het weekend te werken als dat nodig is. Communicatie met de omgeving hierin is essentieel.

Wie gaat wat doen, wat zijn de verantwoordelijkheden?

Een goed plan moet duidelijk zijn over wie voor elke taak verantwoordelijk is. Wat is de taakverdeling, wie is er eindverantwoordelijk en welke partijen mogen er beslissingen nemen? Wie zijn er verantwoordelijk voor het ter beschikking voor de benodigde installaties en uitrusting?

Overlast: in welke mate gaat de omgeving iets merken van de werkzaamheden?

Het is van essentieel belang om te bepalen welke gebieden de meeste overlast zullen ondervinden. Bouwen leidt namelijk vrijwel altijd tot overlast en de omgeving kan hierdoor veel hinder ervaren. Een goed BLVC document houdt rekening met het beperken van bijvoorbeeld lawaai, trillingen, en stof in de openbare ruimte. Ook economische schade is een belangrijk aspect. Het afzetten van een weg kan bijvoorbeeld invloed hebben op het aantal bezoekers in een winkel en leiden tot economische schade. Belangrijk is dat er gecommuniceerd wordt met de omgeving en omwonenden en dat er voor hen een centraal aanspreekpunt is.

Beheer van de bouwplaats na de voltooiing

Na het voltooien van het werk kan het maanden duren voordat alles kan worden opgeruimd en weg is. Het is belangrijk om na te denken over het terreinbeheer na de voltooiing, zodat de omgeving in een schone staat achtergelaten kan worden.

Veiligheid

Zelfs als een project niet erg groot is, kan het toch een invloed hebben op de omgeving. Het kan nodig zijn om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen om risico’s en gevaren te verminderen voor arbeiders of anderen die met het werkmateriaal in aanraking kunnen komen (bv. mensen die paden in de buurt gebruiken). Veiligheid is uiteraard een integraal onderdeel van het plan.

Het verder uitwerken van je plan

Belangrijk is om tijdens het schrijven van je plan alle stakeholders te betrekken. Dit garandeert dat het plan specifiek is voor je project. Het maakt het ook gemakkelijker voor alle betrokken partijen om taken uit te voeren als de bouw eenmaal begint. Nadat je alle stakeholders hebt gesproken en de kans hebt gegeven om feedback te geven, kun je het definitieve plan schrijven.

Uitbesteden van een BLVC-plan

Als je niet de tijd of de deskundigheid hebt om zelf een BLVC plan te schrijven, is het raadzaam om een deskundige buiten je bedrijf in te schakelen. Een onafhankelijke adviseur is kritisch en kan de juiste steun bieden om kostbare fouten te vermijden. Vooral wanneer het om aanbestedingen gaat, kan een BLVC-plan doorslaggevend zijn om een werk te winnen. Bij House of Tenders zijn we gespecialiseerd om bedrijven te helpen om hun aanbesteding te winnen. We schrijven een BLVC-plan waarin alle belangrijke aspecten worden meegenomen, zodat de beoordelaar jouw bedrijf als de beste inschrijving zal beoordelen. Door een goede voorbereiding ben je de concurrentie een stap voor.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.