ClickCease

GVA: Gedragsverklaring Aanbesteden aanvragen

De GVA is een verklaring omtrent het gedrag bij (Europese) overheidsopdrachten. Een aanbestedende dienst kan de GVA aanvragen bij meerdere partijen die een offerte willen indienen. Een GVA is volgens de aanbestedingswet 2012 geen verplichting, maar kan wel een groot concurrentievoordeel opleveren voor de inschrijver. Bij House of Tenders helpen we bedrijven dagelijks met het schrijven van een plannen om hun belangrijkste tenders binnen te halen. In dit artikel vertellen we alles over de GVA en waarom deze belangrijk kan zijn om overheidsopdrachten te winnen.

Wat is een Gedragsverklaring Aanbesteden?

Een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) is een verklaring waaruit blijkt dat er geen bezwaren bestaan dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon inschrijft op een overheidsopdracht. Bij het verwerken van de aanvraag wordt een onderzoek uitgevoerd waaruit bijvoorbeeld blijkt dat in het verleden geen misdrijven en overtredingen zijn gepleegd. De verklaring wordt afgegeven door de minister van Veiligheid en Justitie en is geldig voor een periode van 2 jaar. Na deze periode kan een nieuwe GVA aangevraagd worden als bewijs van integriteit.

Hoe vraag je een GVA aan?

Een aanvraagformulier voor een Gedragsverklaring Aanbesteden dient rechtstreeks ingediend te worden bij de dienst Justis. Justis is verantwoordelijk voor het screenen van de aanvrager en het verstrekken van de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA). Het aanvraagformulier is voorzien van een toelichting waarop je kunt zien hoe het aanvraagformulier ingevuld dient te worden.

De GVA vraag je aan via: https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/index.aspx 

Wat doet Justis?

Justis is een overheidsinstantie die onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie valt. Justis heeft verschillende taken, waaronder het afgeven van GVA’s voor overheidsopdrachten. De organisatie heeft als voornaamste taak om zowel personen als organisaties te screenen om zo een veilige en rechtvaardige samenleving te bevorderen. Daarbij raadpleegt Justis het Justitieel Documentatie Systeem en gaat na of de Autoriteit Consument relevante beschikkingen heeft.

Hoe lang is een GVA geldig?

Zoals aangegeven is een GVA geldig voor een periode van 2 jaar. Veel ondernemers hebben echter niet standaard een GVA klaar liggen, omdat ze zich niet vaak inschrijven op aanbestedingen. Omdat een GVA niet verplicht is, vergeten ze deze vaak op tijd aan te vragen. En dat is zonde, want wanneer andere inschrijvers wel in het bezit zijn van een GVA loop je de kans om de aanbesteding te verkiezen.

Vraag op tijd een GVA aan

Heb je een interessante aanbesteding voorbij zien komen, bijvoorbeeld op Tenderned of op Negometrix? Wacht dan niet te lang met het aanvragen van de Gedragsverklaring Aanbesteden. Justis heeft namelijk een verwerkingstijd van 4 weken na ontvangst van een natuurlijk persoon. Wanneer je voor een bedrijf (dus een rechtspersoon) een GVA aanvraagt, is de verwerkingstijd 8 weken. Deze termijnen kunnen ook nog eens verdubbeld worden wanneer er justitiële gegevens opgevraagd moeten worden tijdens het onderzoek.

e-Certis ontwikkeld door de Europese Commissie

Om de integriteit van Europese bedrijven beter in kaart te brengen, heeft de Europese Commissie de databank e-Certis ontwikkeld. Hier kun je informatie vinden over veelvoorkomende bewijsstukken die gevraagd worden in verschillende aanbestedingsprocedures in Europa. Ook kun je zien wat bijvoorbeeld een gelijkwaardig bewijsmiddel is voor een GVA. Voor de aanbestedende dienst is deze informatie heel nuttig om te beoordelen of een buitenlands bedrijf betrouwbaar is.

Geen gelijkwaardig document voor buitenlandse bedrijven

Een buitenlandse ondernemer kan geen Gedragsverklaring Aanbesteden aanvragen. Wel is het mogelijk om een gelijkwaardig formulier in te dienen, mits deze verkrijgbaar is in het land waar de ondernemer zich heeft gevestigd. Wanneer er in het land geen gelijkwaardig formulier bestaat, kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon een verklaring onder ede afleggen of een plechtige verklaring ten overstaan van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, een bevoegde beroepsorganisatie of een notaris afleggen. Deze verklaring kan vervolgens ingediend worden bij de aanbestedende dienst.

Hoe duur is een Gedragsverklaring Aanbesteden?

De kosten voor het aanvragen van een GVA bedragen 75 euro. Het is verstandig om meerdere exemplaren aan te vragen die je gedurende 2 jaar bij inschrijvingen op overheidsopdrachten kunt gebruiken. Voor ieder exemplaar wordt 1 euro extra in rekening gebracht. Wees je er wel van bewust dat je niet extra exemplaren kunt nabestellen, dus onderzoek goed hoeveel exemplaren je de komende 2 jaar nodig hebt.

Een aantal belangrijke aandachtspunten op een rijtje:

  • De Gedragsverklaring Aanbesteden is 2 jaar geldig.
  • Tijdens het aanvragen is het mogelijk om meerdere exemplaren aan te vragen.
  • Extra exemplaren kunnen maar één aangevraagd worden.
  • Het aanvragen van Gedragsverklaring Aanbesteden kost 75 euro.
  • Voor ieder extra exemplaar wordt het bedrag met 1 euro verhoogd.
  • Een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) dient aangevraagd te worden bij de dienst Justis.
  • De verwerkingstijd voor een natuurlijk persoon is 4 weken.
  • De verwerkingstijd voor een rechtspersoon is 8 weken.
  • Justis kan de verwerkingstijd verdubbelen indien er justitiële gegevens opgevraagd worden tijdens het onderzoek.

Verschil GVA en Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

De GVA heeft ‘de verklaring omtrent het gedrag’ (VOG) bij overheidsopdrachten vervangen. Evenals de VOG geeft de GVA aan dat op basis van onderzoek blijkt dat er geen bezwaren bestaan tegen de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon. De aanbestedende dienst weet dus dat de inschrijver integer is op het moment van inschrijving op de overheidsopdracht.

Wel of geen GVA aanvragen?

Wanneer je jouw bedrijf niet vaak inschrijft op overheidsopdrachten, vraag je je misschien af of het nuttig is om een GVA aan te vragen. Ondanks dat een GVA niet verplicht is, kan een aanbestedende dienst wel van jou als inschrijver op een overheidsopdracht verlangen dat je een geldige gedragsverklaring indient. De kosten van een GVA zijn betrekkelijk laag, dus het kan altijd nuttig zijn om te overwegen om een GVA aan te vragen. Wanneer je al in bezit bent van een GVA, is het handig om goed in de gaten te houden wanneer het document verloopt. Op deze manier kom je niet voor verrassingen te staan op het moment dat je je inschrijft op een openbare aanbesteding.

Wat kan House of Tenders voor je organisatie doen?

Bij House of Tenders zijn we gespecialiseerd in het schrijven van plannen voor uiteenlopende aanbestedingen. Daarnaast verzorgen we de hele projectbegeleiding die komt kijken bij het schrijven van een plan van aanpak. Ons team weet hoe we jouw doelen SMART kunnen formuleren, zodat de beoordelaar overtuigt raakt van jouw plan. Openbare werken zijn vaak lastig om te winnen en daar kunnen wij het verschil in maken.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.