ClickCease

Interview met omgevingsmanager Antonio van der Velde

Antonio van der Velde werkt sinds 1 februari bij House of Tenders als omgevingsmanager. Hij is van huis uit geograaf en kijkt in Nederland al fietsend en wandelend zijn ogen uit. Dat doet hij niet alleen in zijn woonplaats Utrecht en geboortestad Den Haag – hij heeft de coronaperiode aangegrepen om Nederland verder te ontdekken. Zijn onuitputtelijke interesse om ons land in kaart te brengen en de belevingswereld van inwoners beter te begrijpen, maakt hem een omgevingsmanager in hart en nieren. Op zijn eerste werkdag vroegen wij hem naar zijn ambities in dit vakgebied.

Wat is je achtergrond?

“Het duurde even voordat ik ontdekte in welk vak ik mijn interesses écht kwijt kan. Ik heb eerst financiële administratie gestudeerd, maar ik kwam erachter dat een 9-tot-5-kantoorbaan niets voor mij is. Ik moet interactie en variatie hebben in m’n werk. En ik vind het leuk om kennis te delen. Toen dacht ik: dan past het lerarenberoep bij mij! Ik volgde de lerarenopleiding aardrijkskunde, maar wilde uiteindelijk toch breder opgeleid worden. Toen begon ik aan de studie Sociale Geografie en Planologie op de Universiteit Utrecht. Dat was het helemaal.”

Hoe ben je als sociaal geograaf het omgevingsmanagement ingerold?

“Het grappige is dat mijn scriptie raakvlakken met omgevingsmanagement had, nog voordat ik het vak kende. Ik was heel geïnteresseerd in de plannen voor een windpark bij IJburg, in het IJmeer, en vooral in de weerstand waarop het project stuitte. Actievoerders hebben het plan zelfs van tafel gekregen. Ik was benieuwd naar de belangen die daar speelden en waar die weerstand vandaan kwam. Dat heb ik toen onderzocht. Pas daarna ontdekte ik dat het vakgebied ook een naam heeft, haha.

Er is overigens een logische connectie tussenociale geografie en omgevingsmanagement. Als geograaf heb ik de wens om de wereld een beetje beter te maken, juist omdat ik hem goed begrijp. Als omgevingsmanager kan ik dat bereiken. Zeker in een omgeving in Nederland, waar elke vierkante meter gepland en van iemand is. Als je iets met die ruimte wilt gaan doen, moet je afspraken maken en mensen meekrijgen. En dat vind ik een leuke uitdaging.”

Een passie voor draagvlak creëren dus.

“Zeker. Ik probeer altijd om enerzijds vanuit de feiten en anderzijds vanuit de gevoelens van mensen te redeneren. Daar neem ik een coördinerende rol in. Ik vertaal belangen naar iets wat voor iedereen bruikbaar is. Het is per project echt aanvoelen wat de beste weg is tussen ieders belangen. Hoe mooi is het als je die weg vindt?”

Waarom heb je ervoor gekozen om omgevingsmanager bij House of Tenders te worden?

“Als omgevingsmanager bij House of Tenders zie ik sommige projecten al in de tenderfase tot stand komen. Dat is leuk, want ik kan al in een vroeg stadium meedenken en een omgevingsscan doen. Daar komt mijn achtergrond heel goed van pas: begrip van de ruimte hoort echt thuis bij de geografie. De omgevingsprocessen in kaart brengen. En als we het project winnen, mag ik ook daadwerkelijk de gemaakte beloften uitvoeren.”

Voor welke projecten loop jij warm?

“Ik woon in Utrecht en fiets regelmatig langs gebieden die volop in ontwikkeling zijn. Het lijkt me echt fantastisch om mee te bouwen aan de stad van morgen. Zoals een volledig circulaire woonwijk midden in de stad, met ontzettend veel stakeholders. Dat vind ik zo interessant. Dat is ook echt een wens van mij: omgevingsmanager zijn bij de bouw van een duurzame wijk.”

Ah, duurzaamheid! Daar ligt een ambitie?

“Ja, het is een grote interesse en zeker ook een ambitie. We zijn met ontzettend veel mensen op deze planeet. En we willen allemaal ook zo ontzettend veel. Dat kan, maar je moet wel zorgen dat je iets teruggeeft aan de aarde. Hoe ga je op een aandachtige manier met je omgeving om? Daar houd ik me graag mee bezig. Ook de kleine dingen daarin, zoals rooftop farming. Dat vind ik een fantastisch initiatief dat echt bijdraagt aan een duurzame stad. Hoe leuk is het als je duurzame oplossingen implementeert in het werk en ziet dat het daadwerkelijk een bijdrage levert? Mijn aandacht ervoor is groter dan ooit.”

Een ander actueel thema dat wij nu terugzien in omgevingsmanagement is burgerparticipatie. Hoe zie jij jouw rol daarin?

“Ik heb een lerarenopleiding doorlopen, dus daardoor kan ik complexe zaken eenvoudig overbrengen. We leven in een wereld van experts, zeg ik altijd. Iedereen heeft zijn eigen vakdiscipline, maar wat betekent dat voor een ander? Uiteindelijk is het de burger bij wie bijvoorbeeld de straat wordt heringericht. Je kan wel heel technisch benoemen wat nodig is voor een succesvol project, maar als dat niet aansluit op de belevingswereld van de burger, dan krijg je die neus nooit dezelfde kant op. Daarvoor moet je echt samenwerken met de omgeving. Eigenaarschap voor iedereen creëren, iedereen deeleigenaar van het project maken.”

Ik hoor veel mooie ambities! Als je het zou moeten samenvatten, wat wil jij dan als omgevingsmanager concreet bereiken?

“Natuurlijk ga ik altijd voor tevreden stakeholders. Oplossingen vinden die voor iedereen wenselijk zijn. En ik wil uiteraard verder groeien in het vak. Ieder project en elke nieuwe ervaring draagt bij om een evenwichtige omgevingsmanager te worden.”

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.