Begrippenlijst

Wat is RISMAN?

Definitie RISMAN?

“RISMAN is een methode voor risicomanagement. De RISMAN-methode bestaat uit een cyclus met een aantal stappen: het vaststellen van doelstellingen, het in kaart brengen van de risico’s, het vaststellen van de belangrijkste risico’s, het opstellen van (beheers)maatregelen. Vervolgens wordt opnieuw gekeken naar de risicoanalyse.”

Met de RISMAN-analyse bekijk je een project vanuit de volgende invalshoeken om een integraal beeld te krijgen van de risico’s:

  • Organisatorisch
  • Financieel/economisch
  • Politiek/bestuurlijk
  • Technisch
  • Juridisch/wettelijk
  • Geografisch/ruimtelijk
  • Maatschappelijk

Met de risicoanalyse wordt duidelijk welke risico’s kunnen optreden. De projectmanager kan vervolgens (beheers)maatregelen treffen. De RISMAN-methode is veel gebruikt bij projecten in infrastructuur en ICT.

Ook winnen?

Wil je jouw EMVI-plan of bidbook nóg beter maken? Uiteraard helpen wij je graag.

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Krijg maandelijks updates over onze projecten en ons team.

Please wait...

Bedankt voor uw aanmelding