Wat is BLVC?

Definitie BLVC:

“In een BLVC-plan zijn maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken beschreven rondom bouwprojecten. BLVC bestaat voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. In het plan staat beschreven hoe de overlast op de omgeving kan worden beperkt en wie het aanspreekpunt is.”

Wat staat in een BLVC-plan?

In een BLVC-plan staat een toelichting op het project, een omschrijving van de omgeving, een risicoanalyse met oplossingsrichtingen, een faseringsplan en maatregelen omtrent bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.

Kans

De Omgevingsapp is een smartphone-applicatie, waarmee we stakeholders op afstand informeren over voortgang van een project en de verwachte hinder. Bij overgang naar een volgende fase of bij vertraging sturen wij een pushbericht, zodat de belanghebbenden altijd op de hoogte zijn van actuele afsluitingen, parkeermogelijkheden en omleidingsroutes. Stakeholders kunnen via de app meldingen doen en vragen stellen, ook met foto. Meer informatie staat hier: https://houseofapps.nl

Ook winnen?

Wil je jouw EMVI-plan of bidbook nóg beter maken? Uiteraard helpen wij je graag.