Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement bij House of Tenders? Jazeker! Veel schrijvers bij ons hebben namelijk een achtergrond in geografie of communicatie en vinden het leuk om zaken uit te zoeken, te organiseren en om met mensen bezig te zijn.

In infraprojecten is omgevingsmanagement niet meer weg te denken. Ook in de utiliteitsbouw en bij het aanleggen van kabels en leidingen zien we omgevingsmanagement steeds vaker.

Omgevingsmanagement helpt om meer draagvlak te creëren voor het project. Dit noemen we bouwcommunicatie. Maar ook conditionering, het regelen van de niet-technische zaken in een project behoort tot omgevingsmanagement. Denk daarbij aan de volgende onderwerpen: vergunningen, ecologie, archeologie, niet gesprongen explosieven en bodem.

Met al deze zaken kan House of Tenders ondersteunen in samenwerking met onze zusterorganisatie Omniom.

> 15 jaar ervaring met omgevingsmanagement

5 omgevingsmanagers

Door heel Nederland

Omgevingsmanagement in tenders

In veel tenders wordt gevraagd om het invullen van omgevingsmanagement, bouwcommunicatie en/of het maken van een BLVC-plan. Participatie en meedenken over duurzaamheid zijn zaken die we steeds vaker tegenkomen en raakvlakken hebben met omgevingsmanagement.

Wij hebben als planschrijvers dan ook continu te maken met omgevingsmanagement. We onderzoeken een locatie, praten met stakeholders hoe ze staan tegenover een ruimtelijke ontwikkeling en verzinnen samen met onze klant een oplossing hoe wij het omgevingsmanagement het beste kunnen invullen en zo de tender winnen.

Met de omgevingsapp van onze zusterorganisatie Omniom maken we het onderscheid en bieden we borging van onze EMVI-beloften als het gaat om omgevingsmanagement.

Omgevingsmanagement in de voorfase van een project

Waar we in de aannemerij vooral gewend zijn aan omgevingsmanagement in de uitvoering gaat in de voorfase veel werk vooraf. Het meenemen van belangen van de verschillende stakeholders en zo tot een gedragen oplossing komen zien we steeds vaker. Dit noemen we strategisch omgevingsmanagement.

Gemeenten, waterschappen en andere overheden laten burgers steeds vaker meedoen met de plannen die er liggen. Zo zijn wij betrokken bij een rondweg in Zuid-Holland waar we in opdracht van de gemeente een burgerparticipatietraject leiden om tot draagvlak te komen.

Een ander voorbeeld is een groenproject in Zuid-Limburg waar de gemeente op zoek is naar lokale initiatieven om te versterken of samen te ontwikkelen. Zo zoeken wij met de gemeente en de burgers naar mogelijkheden om het groen en de samenhorigheid te versterken.

Omgevingsmanagement in de uitvoering

Iedereen laten doen wat hij of zij het beste kan is belangrijk in een project, zodat je de beste kwaliteit krijgt voor zo min mogelijk inspanning. Omgevingsmanagement laten uitvoeren door een uitvoerder vinden wij daarom geen goed idee. Een uitvoerder wil uitvoeren. Laat dat omgevingsmanagement maar aan ons over, dan doet iedereen wat ie goed kan.

Omgevingsmanagement in de uitvoering gaat vooral over het voorkomen dat er risico’s optreden. Dan gaat het niet alleen over bouwcommunicatie en zorgen dat er geen klachten komen, maar ook over conditionering.

In bouwprojecten wordt veel geld verloren door vertraging, met namen door risico’s die aannemers vaak lastig kunnen inschatten, zoals vergunningen of ecologie. Wij vinden het een uitdaging om deze risico’s voortijdig te signaleren en weg te nemen, zodat het project volgens planning doorgang kan vinden en zowel onze klant, de opdrachtgever en de omgeving tevreden is.

Wat we doen

We bieden de volgende producten en diensten:

  • Bouwcommunicatie
  • BLVC-plannen
  • Stakeholdersanalyses
  • Locatiebezoek- en analyses
  • De Omniom Omgevingsapp
  • Vergunningenmanagement
  • Coördinatie ecologisch onderzoek
  • Coördinatie archeologisch onderzoek
  • Coördinatie niet gesprongen explosievenonderzoek
  • Coördinatie bodemonderzoek

Onze omgevingmanagers

Arjan van Leest House of Tenders

Arjan

Partner

Antonio van der Velde

Antonio

Omgevingsmanager

Elianne van der Linde House of Tenders

Elianne

Omgevingsmanager

Frederique

Omgevingsmanager

Anna Poulsen House of Tenders

Anna

Omgevingsmanager

Ook in contact komen met onze omgevingsmanagers?

Bel 085-8768692 of vul het onderstaand formulier in.

Contactgegevens

Brigittenstraat 13
3512 KJ Utrecht
085-8768692
info@houseoftenders.nl