Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de inkoop van zorg en ondersteuning. Het sociaal domein is uitgebreid met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Een deel van deze verantwoordelijkheden zijn overgenomen van de Rijksoverheid. De dienstverlening moest namelijk dichtbij de inwoners georganiseerd worden.

Een passende oplossing

Wmo-consulent Maarten Berkers legt uit dat het uitgangspunt is dat gemeenten samen met inwoners zoeken naar passende hulp. De gemeente voert een keukentafelgesprek om te kijken naar de persoonlijke situatie, de ‘eigen kracht’, van de cliënt. De gemeente bespreekt de mogelijkheden om eventuele beperkingen aan te vullen. De mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het inzetten van het eigen netwerk van de cliënt en het aansluiten bij algemene voorzieningen. Vervolgens komt de gemeente met een voorstel voor de zorg of ondersteuning. Het is daarna aan de zorgaanbieder om de betreffende zorg of ondersteuning in te vullen.

Ook winnen?

Wil je jouw EMVI-plan of bidbook nóg beter maken? Uiteraard helpen wij je graag.