Wat is een BVP-interview?

Bij een BVP-aanbesteding is een interview een vast selectiecriterium. Iedere inschrijvende partij moet één of meerdere sleutelpersonen aanwijzen. Deze worden geïnterviewd door de aanbestedende dienst. Zo kan je laten zien dat jullie de beste partij zijn om het project uit te gaan voeren.

 

Hoe verloopt een interview?

Vaak verloopt een BVP-interview op dezelfde manier, namelijk:

 1. Sleutelfunctionarissen van een aanbiedende partij krijgen een individuele uitnodiging voor een interview. Sleutelfunctionarissen van hetzelfde bedrijf plannen ze achter elkaar in.
 2. Op de interviewdag roept de aanbestedende dienst de eerste sleutelfunctionaris naar binnen.
 3. Je wordt aan een tafel geplaatst tegenover de interviewer. Achter je zit een hele batterij aan beoordelaars.
 4. De beoordelaar stelt zich aan jou voor en legt uit hoe het interview verloopt.
 5. De interviewer heeft een lijst met vooraf bedachte vragen voor zich liggen. Ze stellen aan iedereen een zelfde set aan standaard vragen. Later gaan ze vaak meer specifiek in op de door jullie ingediende dossiers (prestatieonderbouwing, kansendossier, risicodossier). Het stellen van de vragen komt vaak nogal onpersoonlijk over.
 6. Vaak stelt de interviewer jou eerste een persoonlijke vraag, zoals “Waarom bent u aangewezen als sleutelfunctionaris voor dit project?” Daarna gaan ze diepte in met vragen zoals; “Kunt u de beheersmaatregelen bij risico 2 toelichten?”
 7. De meeste interviewers vragen niet door als jij niet een helder antwoord geeft. Dit doen ze bij niemand, zodat het interview zo objectief mogelijk is.
 8. De laatste vraag is meestal of je nog op een vraag terug wilt komen.
 9. Na de laatste vraag bedankt de commissie je voor je tijd.

 

Hoe beoordeelt een commissie?

Een commissie let over het algemeen op de volgende zaken:

 • Beheers je als sleutelfunctionaris het project. Als je projectleider bent, dan moet je in hoofdlijnen laten zien dat je o.a. kan sturen op projectspecifieke risico’s, tijd en geld. Als je kwaliteitsmanager bent, dan willen ze iemand zien die procesmatig sterk is. Bij iedere sleutelfunctionaris zijn er dus bepaalde verwachtingen, die waargemaakt moeten worden.
 • De beoordelingscommissie wil zien dat je het project doorgrondt. Ze willen weten of jij de uitdagen van het project helder hebt en dat je weet hoe je ze moet beheersen.
 • Je antwoorden moeten helder en concreet zijn. Antwoorden in vage algemene termen scoren niet goed. Maak je antwoorden meetbaar en tijdsgebonden.
 • Hoe kom je over. Elke beoordelingscommissie zal zeggen dat dit niet belangrijk is. Maar als iemand slecht overkomt, dan krijgt ie natuurlijk wel een lager cijfer dan iemand die goed overkomt. Het gaat er niet om of je een goede babbelaar bent, maar of je sympathiek overkomt.

 

Kan je een BVP-interview ook oefenen?

Jazeker! Er zijn mensen die dit oneerlijk vinden en vinden dat we er zo een trucje van maken. Daar zijn wij het natuurlijk niet mee eens. BVP is zo ingewikkeld dat het principe van de ‘beste aanbieder wint’ vaak niet opgaat. Iemand die heel goed in het project zit en een fantastische sleutelfunctionaris is, kan alsnog een laag cijfer krijgen omdat ie nou eenmaal wollig en niet concreet antwoordt. Dat is natuurlijk heel vervelend en daarom bieden wij hulp met interviewtraining.

 

Eerste trainingsdag BVP

Op de eerste dag zijn wij vanuit House of Tenders altijd met z’n tweeën. Iemand van ons interviewt en de ander observeert, maakt aantekeningen en geeft feed-back.

 

Na een voorstelronde beginnen we al snel met oefenen. Onze interviewer stelt de vragen aan jullie eerste sleutelfunctionaris. De andere sleutelfunctionaris is hierbij aanwezig, zodat hij ook gelijk ziet wat goed gaat en wat niet.

 

Na feed-back op de grootste verbeterpunten komt de andere sleutelfunctionaris aan de beurt. Verder op de dag oefenen we nog twee rondes. Aan het eind van de dag nemen we de tijd om met elkaar conclusies te trekken over wat nog niet helemaal goedgaat. We bepalen samen huiswerk en sturen jou een verslag met verbeterpunten.

 

Tweede trainingsdag BVP

Op de tweede trainingsdag gaan we de focus leggen op jouw zwakke plekken. Moeite met SMART antwoorden? Dan krijg je daar extra oefening in. Vind je het lastig om alle feitjes uit de dossiers te reproduceren? Ook daar kunnen we je mee helpen.

 

Op deze dag krijgen jullie weer drie interviewrondes. Bij de tweede ronde onderbreken we je steeds als wij vinden dat je antwoord niet sterk genoeg is en geven feed-back. We gaan net zolang door tot je antwoorden goed zijn.

 

Bij het laatste interview krijg je van ons een cijfer en geven we het laatste huiswerk mee naar huis, zodat jij er helemaal klaar voor bent en minimaal een 8 haalt!

 

Ook een keer oefenen?

Wil jij ook zelfverzekerd aan een interview beginnen en de tender voor jouw baas binnenhalen? Dan helpen wij jou natuurlijk graag. Wil je dat wij jou komen trainen? Je kan hier contact met ons opnemen.